Na pole blog

Uprawy na polu i w sadzie

Jakim fungicydem skutecznie ochronimy nasze zboża?

Na pewno wszyscy mili polscy rolnicy doskonale wiecie o tym że na krajowym rynku jest dostępnych bardzo wiele fungicydów. Czyli preparatów chroniących przed pasożytniczymi grzybami. Może jednak i ty sam nie wiesz jeszcze który z nich zawsze kiedy tylko będziesz…

Insektycyd chroniący wiele roślin uprawnych

Nie będąc pewnym tego przy pomocy którego insektycydu zawsze o ile to tylko będzie możliwie jak najbardziej skutecznie ochronicie wasze rośliny uprawne, na pewno często jesteście pozostawieni w przysłowiowej kropce. Czy to jednak oznacza że tam musi być już zawsze…